Kallypso Masters
Nobody’s Dream (Rescue Me Saga #6)
Masters at Arms & Nobody’s Angel (Rescue Me Saga #1)
Nobody’s Hero (Rescue Me Saga #2)
Somebody’s Angel (Rescue Me Saga #4)
Nobody’s Lost (Rescue Me Saga #5)
Nobody’s Perfect (Rescue Me Saga #3)